Bedrijven hebben veel meer opslagruimte in huis dan ze daadwerkelijk nodig hebben. Allereerst wordt een ruime marge genomen om voorbereid te zijn op toekomstige groei. Maar er is ook nog een onzichtbare reden die ervoor zorgt dat er onnodig veel opslag gekocht wordt. De meeste organisaties bepalen namelijk hoeveel opslagruimte ze nodig hebben, door naar de benodigde hoeveelheid opslag per applicatie of systeem te kijken. Om te voorkomen dat er een ruimtegebrek ontstaat, wordt dit lekker ruim genomen. Zodoende ontstaat een sterke overprovisioning.

Een modern opslagsysteem beschikt echter over functionaliteiten waarmee gegevens veel efficiënter worden opgeslagen, zodat er minder opslagcapaciteit nodig is en er ook minder reserveruimte aanwezig hoeft te zijn. Veel bedrijven betalen dan ook veel te veel, als je kijkt naar wat daadwerkelijk in gebruik is.

Capaciteit maal drie

Om te voorkomen dat je als bedrijf te veel betaalt voor opslagruimte, is het belangrijk om even stil te staan bij de manier waarop doorgaans berekend wordt hoeveel opslagruimte nodig is. "In het traditionele opslagmodel heb je te maken met drie verschillende capaciteiten", vertelt Dave Smissaert, Product Manager HP Storage. "Allereerst is dat de rauwe capaciteit. Dit is de hoeveelheid schijfruimte die in het opslagsysteem aanwezig is, dus puur het aantal schijven maal de capaciteit per schijf. De tweede soort capaciteit is de hoeveelheid opslagruimte die aan systemen wordt toegewezen, oftewel de gealloceerde ruimte. Vaak is het de host of de server die bepaalt hoeveel ruimte er nodig is. Dat wil alleen niet zeggen dat die ruimte ook echt gebruikt wordt. VMware staat er bijvoorbeeld om bekend veel meer opslag te vragen dan nodig is. De derde capaciteitssoort is de data die daadwerkelijk wordt weggeschreven. Dit is de opslagcapaciteit die je echt nodig hebt. Onze best practices laten zien dat die aanzienlijk lager is dan de rauwe en de gealloceerde capaciteit."

Overprovisioning

Bij de meeste bedrijven is er dus sprake van een sterke overcapaciteit. Aan de ene kant doordat er uit voorzorg veel capaciteit voor de toekomst wordt ingekocht en aan de andere kant omdat er significant meer ruimte door systemen wordt gealloceerd dan er daadwerkelijk aan data wordt weggeschreven. Dave Smissaert: "Als je naar de verhoudingen kijkt, blijkt dat de rauwe capaciteit in de praktijk maar liefst drie keer hoger is dan de capaciteit benodigd voor geschreven data. Dat is nogal wat. Een bedrijf met honderdzestig terabyte opslagcapaciteit, zou al voldoende hebben aan ongeveer vijfenvijftig terabyte, als je puur kijkt naar de aanwezige data. De rest is overcapaciteit. Mensen zijn van nature erg voorzichtig en bouwen overal zekerheden in. Dat verklaart deze enorme overprovisioning. Begrijpelijk, maar het is vandaag de dag niet meer nodig. Het kan slimmer en goedkoper."

Virtuele opslag

Bij moderne opslagsystemen kun je opslagcapaciteit namelijk virtueel toekennen. Dit betekent dat je ruimte aan een systeem kunt toewijzen die er eigenlijk niet is. "Op die manier krijgt elk systeem nog steeds de vereiste hoeveelheid ruimte, alleen is het nu virtuele ruimte", legt Smissaerts uit. In werkelijkheid wordt alleen ruimte voor de geschreven data toegekend. De ongebruikte ruimte is virtueel en zit niet langer opgesloten in één systeem, maar blijft beschikbaar voor wie de ruimte echt nodig heeft.

"Dankzij best practices weten wij dat er een enorme kostenreductie gerealiseerd kan worden door alleen al te kijken naar de hoeveelheid geschreven data versus de gealloceerde ruimte", gaat Smissaerts verder. "Elk opslagsysteem heeft tools waarmee je precies kunt uitzoeken wat in jouw specifieke omgeving de verhouding tussen deze twee is. Dit kun je vervolgens gebruiken bij TCO-analyse."

Extra besparen met een all-flash opslagsysteem

Bedrijven hebben in de praktijk dus veel minder opslagruimte nodig dan vaak gedacht wordt, waarmee flink op kosten bespaard kan worden. Er zijn echter nog grotere besparingen mogelijk, door te kiezen voor een all-flash-configuratie. Dave Smissaert: "Bij een all-flash opslagsysteem wordt gebruik gemaakt van SSD-schijven. Betrouwbare opslag met een lager energieverbruik en met zeer snelle responsetijden. Een belangrijke functionaliteit van een all-flash systeem is de-duplicatie. Omdat unieke data slechts eenmalig wordt opgeslagen, levert dit afhankelijk van de omgeving een forse verlaging van de benodigde opslagruimte op."

Deze verlaging komt bovenop de besparingen die je al krijgt door overallocatie te verhelpen, stelt hij. "Stel dat je met traditionele schijven zestig terabyte aan opslag nodig hebt, met een all-flash systeem heb je dankzij de-duplicatie nog maar ongeveer 37,5 terabyte nodig. Voor all-flash is negentig procent minder vloeroppervlak nodig, terwijl de performance met een factor tien toeneemt. Het energieverbruik neemt drastisch af en er is aanzienlijk minder koelcapaciteit nodig. De aanschafprijs van een all-flash systeem is hoger, maar uiteindelijk ben je dankzij forse kostenbesparingen op termijn goedkoper uit als je naar de TCO kijkt."