Het gaat dan bijvoorbeeld om artikelen over Barack Obama, Britney Spears en Michael Jackson, samen met een paar duizend andere artikelen. Het nieuwe redigeersysteem wordt later uitgebreid naar lemma's over alle levende personen.

Dit is een significante omslag in de filosofie van Wikipedia. In het begin waren alle artikelen aan te passen door iedereen. Later werd dit beleid aangepast en moesten gebruikers zich kenbaar maken, anoniem redigeren werd zo uitgebannen. Op dit moment kan iedereen schrijven wat hij wil, hoewel bij sommige artikelen de aanpassingen moeten worden goedgekeurd door een vrijwilliger voordat er gepubliceerd wordt.

Lemmavandalisme

Het nieuwe redigeersysteem wordt door de Wikimedia Foundation 'flagged revisions' genoemd. De veranderingen moeten worden goedgekeurd door een "ervaren vrijwilliger", maar volgens oprichter Jimmy Wales kan dat "iedereen zijn die een heel korte periode actief is op de site en niet is geblokkeerd". Hoe lang het duurt voordat de veranderingen zichtbaar worden is onduidelijk. De Duitse Wikipedia hanteert dit systeem al langer en beperkt het direct aanpassen van alle artikelen.

Lemmavandalisme is de reden voor het invoeren van een strenger redactiebeleid. Begin dit jaar werden bijvoorbeeld kort na elkaar twee Amerikaanse senatoren doodverklaard op hun respectievelijke lemma's.