Het nieuwe Windows-as-a-service gaat updates uitvoeren op je machine zonder dat je het weet of daar een melding van krijgt. Slechts als je een grootverbruiklicentie hebt (Enterprise Edition) kan je enigszins bepalen wanneer die updates worden doorgevoerd. Maar hoe dan ook moeten die updates worden uitgevoerd binnen acht maanden, anders krijg je latere updates niet meer binnen.

Het nieuwe updatebeleid van Microsoft is stringent, meldt The Register. In de Licensing Agreement voor Windows 10 staat dat het besturingssysteem op gezette tijden zelf zoekt naar updates en die direct uitvoert zonder enige melding aan de gebruiker. Ook apps uit de Windows Store krijgen hun updates automatisch binnen.

Admins mogen nog een klein beetje sturen

Alleen gebruikers van de Enterprise Edition kunnen ervoor kiezen dat er alleen beveiligingsupdates binnenkomen en dat andere updates eerst worden getest.

Bedrijven die Windows 10 Professional hebben kunnen gebruik maken van een nieuwe tool, de Windows Update for Business, waarmee admins hun machines kunnen indelen in 'ringen', waarbij de eerste ring direct wordt geüpdatet, terwijl de binnenste ring met meest kritieke systemen later kan worden geüpdatet.

Maar daarvoor moet je wel tijdschema's definiëren, zodat het proces bij aanvang al geautomatiseerd gebeurd. Handwerk is er niet meer bij.

Daarnaast moeten die tijdframes wel binnen een periode van acht maanden zijn vastgesteld. Wordt die termijn overschreden, dan komen er ook geen nieuwe beveiligingsupdates meer binnen. Die termijn geldt overigens weer niet voor de grootverbruikers met Windows Enterprise.