Wine (Wine is not an emulator) is een applicatie die het mogelijk maakt om Windows-applicaties in Unix-achtige omgevingen te draaien. Sinds 2005 zit het pakket in de bètafase, maar is sinds vorig jaar redelijk stabiel te noemen. In de planning staan nog vijf versies voor de eerste volledige release: drie bèta's en twee release candidates.

Het projectteam achter het open sourcepakket heeft vier applicaties aangewezen die met Wine perfect moeten gaan lopen onder Linux. Het gaat om Photoshop en drie 'viewers' van Microsoft, namelijk die voor de 97 en 2003 edities van Powerpoint, Word en Excel.

Dat lijkt weinig, maar net een trede daaronder zit de zogenaamde Platinum-categorie van maar liefst 1.234 programma's die in principe gewoon geïnstalleerd kunnen worden en werken. Daar zitten bijvoorbeeld ook de Office-applicaties van Microsoft tussen.

Voor programma's in de Gold-categorie zijn een paar tweaks vereist, maar ook deze moeten werken. Dat zijn er volgens de ontwikkelaars onderhand 1.557.

Wat Microsoft vindt van het initiatief om Windowsapplicaties toegankelijk te maken op Linux is officieel niet bekend, maar het is een publiek geheim dat Redmond niet heel blij is met het pakket. Zo ontdekte een van de ontwikkelaars drie jaar geleden dat Windows Genuine Advantage de updatefuncties van software uitgschakelde als het Wine detecteerde in het register. Bron: Techworld