Het kabinet wil de zogenaamde werkkostenregeling omgooien. Dit heeft voor tablets op de werkvloer de nodige fiscale gevolgen. Tot nog toe moet voor tablets groter dan 7 inch loonheffing worden betaald, tenzij het voor meer dan 90 procent zakelijk gebruikt wordt. De fiscus kwalificeert ze als 'computer'. Kleinere tablets tot 7 inch vallen echter in de categorie 'communicatiemiddel' en daarover hoeft geen loonheffing afgedragen te worden, op voorwaarde dat het gebruik minimaal 10 procent zakelijk is. Fiscaal aantrekkelijk dus.

RTL moet 3 ton loonheffing betalen

Dit onderscheid ondervond RTL aan den lijve toen het door de fiscus, en later de rechter, werd gedwongen om 3 ton loonheffing te betalen voor iPads voor alle RTL-medewerkers.

Staatssecretaris Weekers van Financiën zei vandaag in debat met de Kamer dat hij van dat onderscheid af wil, meldt ANP. Kleine of grote tablet, het criterium moet zijn of het noodzakelijk is voor de werknemers. Bijvoorbeeld omdat een organisatie besluit om papierloos te gaan. Dat een bedrijfstablet daarnaast ook privé wordt gebruikt is onder de voorgestelde regeling geen probleem.

“Inmiddels hebben bijvoorbeeld veel werkgevers in het kader van papierloos werken een tablet verstrekt aan daarvoor in aanmerking komende medewerkers. Daarmee neemt ook de roep om het onderscheid weg te nemen toe. Met het noodzakelijkheidscriterium is dat mogelijk," schrijft met Ministerie in het onlangs gepubliceerde plan.

Meer weerstand tegen onderscheid

“Er verschijnen steeds meer functionaliteiten op de (portable) computer en de mobiele telefoon - en op allerlei apparaten daar tussenin - die het steeds lastiger maken in de fiscale regels nog onderscheid aan te brengen. Met name tablets en smartphones groeien immers in gebruiksmogelijkheden naar elkaar toe. Juist het onderscheid in fiscale behandeling tussen de tablet en de smartphone leidt tot veel onbegrip."

Dit noodzakelijkheidscriterium moet leidend worden voor de gehele werkkostenregeling, legt de woordvoerder van de belastingdienst uit. Maar hij benadrukt dat tot nog toe de huidige regeling van kracht blijft. De plannen worden eerst ter consulatie aan het bedrijfsleven voorgelegd, daarna volgt wellicht een wetswijziging.