Een op de vijf mensen heeft meerdere tablets tot zijn beschikking en dat aantal groeit razendsnel. Het duurde meer dan tien jaar voordat huishoudens beschikten over meer dan één pc of smartphone, maar in minder dan twee jaar tijd heeft een substantieel deel van alle huishoudens meer dan één tablet. Voor veel mensen in de wereld wordt de tablet de eerste computer, nog voordat zij ooit een desktop of notebook in huis hebben gehad.

Een onderzoek van Deloitte, genaamd The state of the global mobile consumer, laat zien dat het gebruik van het internet een enorme groeispurt geeft, meer nog dan de smartphone heeft gedaan. Consumenten in ontwikkelde landen in Europa, Amerika en Azië geven de voorkeur aan een tablet om internetcontent tot zich te nemen in plaats van de smartphone. Niet alle smartphones worden gebruikt om het internet op te gaan. Meer dan 20 procent van de mensen in de Westerse wereld gebruikt de smartphone als dumbphone.

Spraak belangrijkste feature van de smartphone

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in de zomer van vorig jaar, laat zien dat spraak toch nog de meest fundamentele dienst is voor bezitters van smartphones, ook in de Westerse wereld. De prijs van spraak en sms is voor het overgrote gedeelte van de consumenten de reden om van provider te veranderen. De prijs van internetgebruik komt pas op vierde plaats. De kwaliteit van de spraakverbinding wordt als essentieel geacht.

De omzet uit data blijft achter bij de verwachtingen van de operators, noteert Deloitte. Dat maakt het volgens het adviesbureau moeilijk om de investeringen in sneller mobiel internet (LTE) te rechtvaardigen. Aan de andere kant zorgt de toename van het gebruik van mobiel internet voor opstoppingen op de netwerken. Het integreren van het gebruik van wi-fi en het delen van het spectrum zouden die druk op het netwerk kunnen verlichten.

Data groeit wel explosief

In 2013 zal de data die wordt gegenereerd door smartphones vijf maal groter zijn dan in 2011 en in 2017 zelfs al twintig maal groter. Dat komt vooral door de toename van het aantal smartphones. Dit jaar zijn er wereldwijd een miljard smartphones in gebruik en dat zal over twee jaar zijn verdubbeld. In 2011 werd er gemiddeld 250 MB per smartphone per maand verstookt en dat zal een GB zijn in 2017.

Daarbij komt nog de enorme toename aan tablets. Vooralsnog gaan er jaarlijks meer tv's, pc's en smartphones over de toonbank, maar het gebruik van de tablets heeft zijn specifieke karakter. Doordat er nu tablets beschikbaar zijn gekomen in meerdere grootte en vormen willen mensen de beschikking over meerdere tablets, meer nog dan een tweede tv of pc.

Meer tablets in opkomende economieën

Opmerkelijk is de enorme vlucht die de tablets nemen in opkomende economieën als Brazilië, China en Rusland. In de stedelijke gebieden heeft 19 procent van de mensen een tablet, tegenover 15 procent in de ontwikkelde economieën. Vooral als er vanwege een beperkt budget moet worden gekozen tussen een smartphone en een tablet, wint de tweede.

In ontwikkelde landen wordt eerder gekozen voor een smartphone omdat mensen vaak al een notebook bezitten en een tablet minder urgent is. Daarnaast helpt de demografie mee: in de ontwikkelde landen wordt meer dan 40 procent van de tablets gebruikt door 45-plussers. In de opkomende economieën heeft de vergrijzing nog niet toegeslagen.

De tablet als eerste computer

Doordat meerdere (lokale) fabrikanten zich met goedkopere tablets op de markt storten in China, Rusland, Brazilië en India, kiezen veel consumenten daar voor een tablet als eerste computer. De mogelijkheid bestaat zelfs dat de tablet het eerste elektronische mobiele apparaat wordt, voor de smartphone.

In de ontwikkelde economieën zal de consument kiezen voor het bezit van meerdere apparaten en zelfs meerdere tablets voor de uitvoering van specifieke taken. De traditionele gameconsole en de slaapkamer-tv zullen daaronder gaan lijden.